Predaj a Servis floatačných vaní

Momentálne máme k dispozícií následovné floatačné vane.
Zabezpečujeme kompletný servis od inštalácie vane až po pravidelnú údržbu pre súkromné osoby, alebo wellness zariadenia.
P
re bližšie informácie kontaktujte:
+421 948 359 369
floatterapia@gmail.com

FLOAT Alico
FLOAT SPA premium
FLOAT room

©2020 by ZEN SPA